SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thương Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2006 - Toronto, Canada
Click here 2008 - New York, New York Click here 2010 - Houston, Texas Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, Texas


Tin Buồn : Nhạc Phụ Anh LÊ QUANG TÍN (K4 - Úc) đã lìa đời.

Tin từ Lê Quang Tín (K4 - Úc) - ngày 18 tháng 6, 2022Kinh Thương Web cùng Đại Gia Đình Kinh Thương Minh Đức thành kính phân ưu cùng chị Lan và anh Tín cùng tang quyến.
Xin Chúa đón rước linh hồn Cụ Ông
GIOAN-BAOTIXITA PHẠM VĂN VUI vào nước Chúa.

[trở lại đầu trang]


Tin Buồn : Anh ĐẶNG THẮNG (CH1 - Úc) đã ra đi.

Tin từ Lê Quang Tín & Bùi Thanh Lung (K4 - Úc) - ngày 13 tháng 6, 2022Kinh Thương Web cùng Đại Gia Đình Kinh Thương Minh Đức thành kính phân ưu cùng các cháu và tang quyến anh Đặng Thắng.
Xin Chúa đón nhận linh hồn anh
PHÊRÔ ĐẶNG THẮNG về bên Ngài.

[trở lại đầu trang]


Tin Buồn : Thân Mẫu của chị NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM (K4 - Nam Cali) từ trần.

Tin từ Nguyễn An Ninh (K4 - Nam California) - ngày 15 tháng 5, 2022Kinh Thương Web cùng Đại Gia Đình Kinh Thương Minh Đức thành kính phân ưu cùng chị Băng Tâm và tang quyến.
Xin Chúa đón nhận linh hồn Cụ Bà
ANA HOÀNG THỊ DẬU về hưởng Nhan Thánh Chúa.

[trở lại đầu trang]


Thông Báo số 1 - Tổ chức họp mặt Minh Đức Úc Châu 2022.

Tin từ Lê Quang Tín (K4 - South Australia) - ngày 20 tháng 4, 2022

Quý thầy cô và các anh chị mến,

Tình hình COVID đã tạm lắng dịu tại Úc Châu và hy vọng mọi người trong chúng ta đều bình an và khỏe mạnh.

Như Nhóm Tổ Chức (NTC) họp mặt tại Adelaide đã thông báo đến quý thầy cô và các anh chị vào tháng 8/2021 là vì tình hình Covid-19 nên chúng ta không thể tổ chức tại Port Elliot vào tháng 10/2021 như dự định và YHA Port Elliot đã đồng ý cho chúng ta dời lại vào ngày thứ Sáu 30/9/2022 đến thứ Hai 3/10/2022, tuần lễ có Long Weekend cho một số Tiểu Bang.

NTC đã họp tối 19/4 và đồng ý sẽ tiến hành tổ chức NẾU có đủ người tham dự (tối thiểu 30 người).

Mong quý thầy cô và các anh chị giúp hồi báo trong 4 tuần (trễ nhất là thứ Năm 19/5/2022) để NTC chúng tôi có thể sắp xếp. Xin chọn 1 trong 3 câu trả lời dưới đây:

1.    Tôi/Chúng tôi sẽ tham dự họp mặt tại Pt Elliot vào 4 ngày từ thứ Sáu 30/9/2022 đến thứ Hai 3/10/2022. Số người tham dự:….

2.    Tôi/Chúng tôi rất muốn tham dự họp mặt tại Pt Elliot vào 4 ngày từ thứ Sáu 30/9/2022 đến thứ Hai 3/10/2022, nhưng cần thu xếp công việc và sẽ trả lời vào ngày…….

3.    Tôi/Chúng tôi sẽ không thể tham dự họp mặt tại Pt Elliot vào 4 ngày từ 1/10 đến 4/10/2021.

Quý thầy cô và các anh chị có thể trả lời qua email này hoặc SMS cho Tín qua số 0431 561 656.

Rất mong thầy cô và các anh chị cố gắng thu xếp cùng về họp mặt.

Chân thành cảm ơn

NTC Minh Đức họp mặt tại Adelaide năm 2022
Tín & Lan, Thắng, Phương & Hữu và Dũng & Thu

Ghi chú:

·         Chúng ta đã đóng $1383.75 (25% tiền đặt cọc) không được hoàn lại và nếu chúng ta tiến hành tổ chức thì phải trả thêm số tiền còn lại $4152.25 trước ngày 10/9/2022

[trở lại đầu trang]