SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thương Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2006 - Toronto, Canada
Click here 2008 - New York, New York Click here 2010 - Houston, Texas Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, Texas


Tin Buồn: anh Phụ Khảo HỒ KIM CHUNG từ trần

Tin từ Phạm Thành Đức (K3 - Houston) - ngày 14 tháng 9, 2023

Xin báo tin buồn cho đại gia đình Kinh Thương là anh Phụ Khảo HỒ KIM CHUNG dả từ trần ờ Saigon, hưởng thọ 79 tuồi
Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương Minh Đức chân thành chia buồn cùng gia đình anh Phụ Khảo HỒ KIM CHUNG.
Xin cùng cầu nguyện cho hương linh anh HỒ KIM CHUNG  được siêu sinh tịnh độ trên cõi Niết Bàn.


Các bạn Phạm Thành Đúc, Trang SĨ Phước, Hoàng Trí Dũng, Lâm Quang Thanh Ngân và Phạm An Huệ đã gửi tiền vể phúng điếu, và nhờ chị Trần Thị Huệ chuyển đến gia đình anh Hồ Kinh Chung.

Trần Thị Huệ
Số 1, Đường Hòa Hưng
Phường 12, Quận 10
Thành Phố Hồ Chíí Minh
Việt Nam

 Tin từ Trần Thị Huệ (K3 - Saigon) - ngày 16 tháng 9, 2023

Các bạn Kinh Thương: chị Nga, chị La Thị Ngọc Thu, chị Tú Mai, anh Hanh, và Phương Ánh
đã gửi tiền vể phúng điếu, và nhờ chị Trần Thị Huệ chuyển đến gia đình anh Hồ Kinh Chung.

Huệ đã nhận và trao lại chi gia đình anh Hồ Kim Chung sồ tiền là 1,900 Mỹ kim và 1,000 Úc kim. Gia đình anh Chung nhờ chuyển lời cảm ơn chân thành đến Thầy Cô vá các bạn Kinh Thương.

Tin từ Phạm Văn Thach (Saigon) - ngày 20 tháng 9, 2023

Kính các Thầy Cô, Kính các Anh Chị Kinh Thương Minh Đức ,
Anh Hồ Kim Chung và Gia đinh xin kính cảm ơn Thầy Cô , Anh Chị Em Kinh thương Minh Đức đã nhớ, thăm hỏi, chia buồn, hổ trợ và phúng điếu với Gia đình khi Anh Chung bệnh nặng và ra đi nhẹ nhàng thanh thản .
Gia đình kính ghi nhận tất cả công ơn của Thầy Cô và Anh Chị Em dành cho Anh Chung và Gia đình .

Em là Hồ thị Liên Mai (Em kế Anh Chung,) thay mặt Gia đình viết thư cảm ơn này.
[trở lại đầu trang]