SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
 

20-23 tháng 10, 2017 - ĐHKT Sydney, Australia

Tin buồn: Thân Mẫu anh Lê Văn Trung (K4 - Florida) từ trần

Tin từ Lê Thị Liên (K4 - Georgia) - Ngày 23 tháng 4, 2017

Được tin trễ Thân Mẫu anh Lê Văn Trung (K4 - Florida) là Cụ Bà NGÔ THỊ HOÀNG từ trần ngày 18 tháng 4, 2017, hưởng thọ 86 tuổi.

Kinh Thương Web cùng các bạn Kinh Thương thành kính chia buồn cùng anh Lê Văn Trung và gia quyến. Xin chân thành cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà siêu sinh tịnh độ trên cõi Niết Bàn.

trở lại đầu trang

Quách Hòa Đạt (K4 - New York) thăm bạn Nam Cali

Tin từ Quách Hòa Đạt (K4 - New York) - Ngày 21 tháng 4, 2017

Quách Hòa Đạt thăm Cali gặp lại Phương và Ninh tại nhà hàng Quán Mì
trở lại đầu trang

Phiếu Ghi Danh tham dự Đại Hội Kinh Thương 2017 - Sydney, Úc

Ban Tổ Chức Đại Hội Kinh Thương 2017 - Sydney, Úc, thân mời các bạn dùng Phiếu Ghi Danh để ghi tên tham dự Đại Hội:

Phiếu Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Kinh Thương 2017 - Sydney, Úc

*** Khi ghi tên, xin các bạn cho biết địa chỉ điện thư để Ban Tổ Chức liên lạc trực tiếp với các bạn về cách chuyển/đóng tiền lệ phí.

Hẹn gặp các bạn tại Sydney.

trở lại đầu trang